Pasientrettighetsdirektivet  - Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU om pasientrettigheter i forbindelse med grensekryssende helsetjenester

Pasientrettighetsdirektivet handler om pasientbehandling på tvers av landegrenser. Pasientrettighetsdirektivet innebærer at pasienten kan ha rett til dekning av utgifter til helsehjelp i andre EØS- land, forutsatt at helsehjelpen tilsvarer den samme hjelpen pasienten ville fått i Norge.

Den 1. mars 2015 fikk EUs pasientrettighetsdirektiv full virkning i Norge. Det medfører at norske pasienter kan velge å reise til andre EØS- land for å motta sykehusbehandling, og deretter få refundert utgiftene. Pasientrettighetsdirektivet innebærer også at pasienter fra andre EØS- land vil ha rett til å få sykehusbehandling i Norge. Pasienter fra andre EØS- land skal som hovedregel ikke diskrimineres. 

Pasientrettighetsdirektivet har vært bindende for Norge siden 2011, men før 1. mars 2015 omfattet det ikke sykehusbehandling. Tidligere ble kun utgifter til ikke-sykehusbehandling fra andre EØS-land refundert. Endringen med virkning fra 1. mars 2015 medfører at ordningen utvides til også å omfatte sykehusbehandling.

I utgangspunktet må pasienten dekke utgiftene for den helsehjelpen som blir mottatt i andre EØS-land, og deretter søke om refusjon fra HELFO i etterkant. Det er begrensninger i hvor mye som dekkes. For det første er det kun utgifter tilsvarende det samme helsehjelp ville ha kostet det offentlige i Norge som kan innvilges, og derved betales tilbake til den pasienten som har hatt utgiftene. For det andre er det en begrensning i at pasienten aldri vil få dekket mer enn det som han eller hun faktisk har hatt av utgifter. Det innebærer at dersom behandlingen er rimeligere i det EØS-landet pasienten velger sammenliknet med hva det koster i Norge, så kommer ikke differansen pasienten til gode.

Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b andre ledd kalles rettighetspasienter. De som er rettighetspasienter kan søke HELFO om forhåndstilsagn. Rettighetspasienter vil derfor kunne få avklart om det er mulig å få refusjon, og hvor mye man vil kunne få refundert maksimalt av behandlingsutgifter ved helsehjelp mottatt i et annet EØS-land. Det er frivillig å søke forhåndstilsagn.

Dagens medisin den 2. mars 2015

Helsedirektoratet.no

Europalov

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.