Pasientrettighetsdirektivet  - Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU om pasientrettigheter i forbindelse med grensekryssende helsetjenester

Pasientrettighetsdirektivet handler om pasientbehandling på tvers av landegrenser. Pasientrettighetsdirektivet innebærer at pasienten kan ha rett til dekning av utgifter til helsehjelp i andre EØS- land, forutsatt at helsehjelpen tilsvarer den samme hjelpen pasienten ville fått i Norge.

Den 1. mars 2015 fikk EUs pasientrettighetsdirektiv full virkning i Norge. Det medfører at norske pasienter kan velge å reise til andre EØS- land for å motta sykehusbehandling, og deretter få refundert utgiftene. Pasientrettighetsdirektivet innebærer også at pasienter fra andre EØS- land vil ha rett til å få sykehusbehandling i Norge. Pasienter fra andre EØS- land skal som hovedregel ikke diskrimineres. 

Pasientrettighetsdirektivet har vært bindende for Norge siden 2011, men før 1. mars 2015 omfattet det ikke sykehusbehandling. Tidligere ble kun utgifter til ikke-sykehusbehandling fra andre EØS-land refundert. Endringen med virkning fra 1. mars 2015 medfører at ordningen utvides til også å omfatte sykehusbehandling.

I utgangspunktet må pasienten dekke utgiftene for den helsehjelpen som blir mottatt i andre EØS-land, og deretter søke om refusjon fra HELFO i etterkant. Det er begrensninger i hvor mye som dekkes. For det første er det kun utgifter tilsvarende det samme helsehjelp ville ha kostet det offentlige i Norge som kan innvilges, og derved betales tilbake til den pasienten som har hatt utgiftene. For det andre er det en begrensning i at pasienten aldri vil få dekket mer enn det som han eller hun faktisk har hatt av utgifter. Det innebærer at dersom behandlingen er rimeligere i det EØS-landet pasienten velger sammenliknet med hva det koster i Norge, så kommer ikke differansen pasienten til gode.

Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b andre ledd kalles rettighetspasienter. De som er rettighetspasienter kan søke HELFO om forhåndstilsagn. Rettighetspasienter vil derfor kunne få avklart om det er mulig å få refusjon, og hvor mye man vil kunne få refundert maksimalt av behandlingsutgifter ved helsehjelp mottatt i et annet EØS-land. Det er frivillig å søke forhåndstilsagn.

Dagens medisin den 2. mars 2015

Helsedirektoratet.no

Europalov

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.