Parykkbusk, busk eller lite tre i familien Anacardiaceae fra Sør-Europa med små, femtallige blomster i store, rikt grenete purpurfargede blomsterstander som av og til kan dekke hele busken. Deler av blomsterstanden er dekket av silkeaktige, røde hår, derfor det norske navnet. Den gule kjerneveden brukes som fargetre, også kalt fisett-tre eller ungarsk gulved.