Parvovirus, virus som fremkaller akutte betennelsesreaksjoner i fordøyelseskanalen hos en rekke dyrearter (kattepest, virus-enteritt hos mink). En type parvovirus er årsak til en meget smittsom diaré som av og til angriper hund. Sykdommen begynner gjerne med intense brekninger, etterfulgt av diaré. Dette medfører et stort væsketap, og uten behandling vil sykdommen ved akutte utbrudd i en hundepopulasjon ha en viss dødelighet. I behandlingen er rikelig tilførsel av væske og salter meget viktig.