Partnerskole, grunnskole eller videregående skole som har inngått avtale med en lærerutdanningsinstitusjon om program for utveksling av erfaringer. Partnerskapet forutsettes å være nyttig både for skolens undervisningspraksis og for institusjonenes undervisning og forskning.