Partikkelfilter, egen enhet i dieselbilers avgassystem, der enheten samler opp og uskadeliggjør partikler (sot) fra forbrenningen, se katalysator.