Paronym er et ord som er avledet av eller beslektet med et annet ord. Et eksempel er ordene love og løfte.