Fagoperatør i parkettproduksjon har vært et eget lærefag, men inngår nå i faget fagoperatør i produksjonsteknikk.