Parkettbille, billeart i familien splintvedbiller. Kroppen er brun, langstrakt og ca. 4–5 mm lang. Arten finnes nesten over hele verden. Den er et alvorlig skadedyr på finere trevirke som nyttes til møbler, parketter o.a., der larvene pulveriserer veden. I Norge er den funnet noen ganger, særlig i importerte møbler, listverk og andre trevarer. De kan bekjempes ved frysing av varene, eller ved oppvarming til over 60 °C.