Et moderfartøys ventebane rundt Månen eller en av planetene.