Samling av kjøretøyer, (krigs)materiell, fly m.m. (bilpark, artilleripark, flypark); en bedrifts bestand av maskiner (maskinpark). I Ingeniørvåpenet nyttes betegnelsen parkenheter på avdelinger som disponerer tyngre utstyr, som f.eks. tyngre arbeidsmaskiner og maskinelt utstyr, bro-, ferge- og oversettingsmateriell.