Paritetsbit, binærsiffer lagt til en gruppe binærsifre eller biter slik at summen alltid er et likt (evt. alltid et ulikt) tall (lik, evt. ulik, paritet). Benyttes ved paritetskontroll, en metode for feilkontroll etter dataoverføring som går ut på å sjekke om alle bitgrupper har fastsatt (lik eller ulik) paritet.