Del av tekst som er skilt ut ved parentestegn foran og etter: bueparentes ( ); hakeparentes [ ], vinkelparentes < >. Også kalt klamme(r).