Parcel-tanker, skip beregnet på å føre en rekke lasttyper samtidig, f.eks. smøreoljer, parafin, bensin, fyringsolje. Skipet er utstyrt med et omfattende pumpe- og ledningsnett som gjør det mulig å holde de forskjellige produktene atskilt.