Parasittsvingning, uønskede elektriske svingninger i en sender eller annen elektronisk krets. De opptrer når betingelsen for svingning er oppfylt for flere enn den ønskede frekvens og kan være meget sjenerende og tidkrevende å fjerne. Som middel benyttes skjerming, avkobling og dempemotstander på passende punkter i koblingen.