Parasittoider, gruppe av snyltende (parasitterende) insekter som legger egg i eller på en vertsorganisme (som oftest et insekt på larve- eller nymfestadiet, gjerne en sommerfugl eller bille). Larven av parasittoiden utvikles deretter inne i (eller på) verten, og fortærer den helt når verten når puppestadiet. Når puppen klekkes, kommer det en voksen parasittoid ut i stedet for en voksen vert. Oftest er det bare én parasittoid per vert. Parasittoidene utgjøres hovedsakelig av årevingearter (f.eks. snylteveps), men har også mange representanter fra tovingene. Parasittoidene er en enormt artsrik gruppe, og en av de få artsgrupper som er minst like artsrik i temperert klima som i tropene. Det har vært estimert at parasittoidene utgjør minst 10 % av alle arter i verden, dvs. flere hundre tusen arter. Se også parasittisme.