Pararosanilin, rødt fargestoff som fremstilles på lignende måte som fuksin ved å gå ut fra anilin og paratoluidin. Pararosanilin ble tidligere brukt i fargeriene, brukes bl.a. til fremstilling av et kjemisk reagens og ved mikroskopisk påvisning av karbohydrater m.m. i vev.