Parallelltonearter, parvise dur- og molltonearter som har samme faste fortegn, for eksempel C-dur og a-moll, B-dur og g-moll, men som har forskjellige grunntoner. Parallelltoneartenes grunntoner ligger en liten ters fra hverandre. Jevnfør varianttonearter som har samme grunntone, men forskjellige fortegn.