Kobling av kondensatorer, motstander eller andre komponenter med to punkter for tilkobling. Det ene sett tilkoblingspunkter kobles sammen for seg og det andre settet for seg, slik at en eventuell spenning over parallellkoblingen er lik spenningen over de enkelte komponenter. Ved parallellkobling av kondensatorer adderes kapasitansene. Ved parallellkobling av motstander adderes konduktansene.