Kobling av like elektriske elementer til et batteri. Elementenes positive og negative poler kobles sammen hver for seg slik at batteriets elektromotoriske spenning blir den samme som for hvert element. Ved en slik kobling blir den indre resistans i batteriet mindre enn i hvert element.