For siktekikkerter forekommer parallaksefeil når planet for trådkorset ikke faller sammen med billedplanet.