Parakrin, (av para- og gr. 'avsondre'), formidling av hormoner og beslektede substanser fra celler/vev til naboceller/vev.