Paragrafrytter, person som slavisk følger ordlyden i paragrafer og bestemmelser.