Paraforbindelser, begrep i organisk kjemi som særlig anvendes om disubstitusjonsprodukter av benzen, der substituentene er atskilt ved tre ledd i ringen, dvs. i 1,4-posisjon.