Parafere, medunderskrive et dokument (mest i offentlig administrasjon), som alt er underskrevet eller bestemt til å underskrives av en annen. Den som paraferer, bekrefter at dokumentet er utstedt på foreskrevet måte. Innenfor forvaltningen er det i praksis også svært ofte den som paraferer som har utformet dokumentet. Jf. kontrasignatur.