Tidligere brukt om disiplinærstraff i skolen eller militæret med fremmøte utenom ordinær tid.