Oppstilling og opptreden av militæravdeling, især ved høytidelig anledning.