Parachordalia, i fosterlivet hos virveldyr et par parallelle skjelettstaver av brusk, en på hver side langs forenden av fosterets akseskjelett, chorda dorsalis. Smelter senere sammen med andre skjelettelementer og inngår i kraniebunnen.