Papirtiger, person eller stat som gir inntrykk av å være mektig og farlig, men som i virkeligheten er svak. Uttrykket ble først brukt av Mao Zedong i et intervju med den amerikanske journalisten Anna Louise Strong i 1946, og henspilte på alle «reaksjonære», i første rekke USA og Chiang Kai-shek.