Papirmorbærtre, tre i morbærfamilien, hjemmehørende i Øst-Asia. Barken har seige bastfibrer, såkalte tapafibrer, som brukes til fremstilling av japansk papir og til tapaduker, vevde duker dekorert med malte, abstrakte figurer. Alt ca. 100 år e.Kr. kunne kineserne lage papir og brukte sannsynligvis også fibrene av papirmorbærtre til dette.