Brukes betegnelsen papillomatose på stilkete og lappedelte nydannelser i huden. Uregelmessige, ruglete fortykkelser i huden betegnes vortesyke. Blomkålsyke hos ål faller også inn under betegnelsen papillomatose. Papillomatose er beskrevet hos en rekke fiskearter i både ferskvann og saltvann over hele verden, og er hovedsakelig forårsaket av virus. Det registreres høyere forekomst av papillomatose i forurensede områder enn i mer uberørte områder. Både blomkålsyke (ål) og vortesyke (laks, alle aldersgrupper) er påvist i Norge. Se også fiskesykdommer.