Pantograf, parallellogram-formet strømavtaker på taket av elektriske lokomotiver, sporvogner o.a. for overføring av strømmen fra kjøreledningen. Siden 1970-tallet har det vært mer vanlig å satse på enbente strømavtakere som gir mindre luftmotstand. Også disse blir ofte (feilaktig) kalt for pantograf.