Pantermåler, sommerfuglart i familien målere. Vingene er varmt gule med tallrike, mørkebrune flekker, vingespenn 25–29 mm. Arten er ikke vanlig i Norge, men er lokalt tallrik på Sørlandet, Sørøstlandet og i de indre vestlandsfjordene. De voksne flyr fra mai til juni i lyse løvskoger og enger på fuktig bunn. Larvene utvikles på dauvnesle og skogsvinerot.