Pansret personellkjøretøy, panservogn på hjul eller belter, brukes for transport av personell, inngår i mekaniserte avdelinger (følgeinfanteri for stridsvognavdelinger). Gir personellet beskyttelse både mot håndvåpenild og splinter. Oftest væpnet med lett kanon (20 mm) og/eller mitraljøse/maskingevær. I den norske hær brukes den amerikanske M113. Se også panservogn.