Pansofi er tanken om en altomfattende vitenskap, en universaldannelse, båret av et universalspråk. Den er formulert av blant andre Comenius. For Leibniz fikk tanken om et verdensspråk og en verdensskrift stor betydning.