Panserblikk, eldre betegnelse for en type compoundplate (se compound) som ble brukt i pansrede krigsfartøyer o.l. Består av mykt stål påvalset et lag av panserplate.