Panoramakamera, fotografiapparat som gjør opptak med synsvinkel fra 120° til 360°. Eksponeringen gjøres mens objektivet dreier over et krummet filmplan. I noen tilfeller dreier hele kameraet rundt sin egen akse under eksponeringen.