Panoptisk, som ser alt; som gir utsyn til alle sider; som gjør det mulig å se alle fra ett sted (om eldre fengsel eller asyl).