Panegyrisk, sterkt rosende (overdrevet og kritikkløst).