Pandit, indisk tittel på en lærd, særlig en som har studert de hellige tekster på sanskrit og de vitenskaper som er knyttet til dem. Britene brukte i sin tid formen pundit om indiske landmålere, som de sendte for å kartlegge egner i Asia hvor de ikke selv hadde adgang. Pandit brukes nå også som uoffisiell ærestittel, f.eks. Pandit Nehru, foruten at det kan være familienavn.