Panathener, (av pan- og Athene), store fester avholdt i det gamle Athen hvert fjerde år til ære for gudinnen Athene; folket drog da i prosesjon opp til Athene med rike gaver, bl.a. en praktfull vevd kappe (peplos).