Pampasrev, også kalt argentinagrårev, Pseudalopex griseus,rovdyrart i hundefamilien. Pels spraglet, grå på oversiden med en lysere underside. Kroppslengde 42–68 cm, halelengde 30–35 cm, vekt ca. 4,4 kg. Lever av fugl og småpattedyr, men ser også ut til å ha en forkjærlighet for søte frukter. Forekommer i skogområder, sletteland, pampasområder samt lavereliggende fjellstrøk. Utbredt i lavereliggende deler av Andesfjellene i Chile og Argentina. Se også grårev.