Pampashjort, partået klovdyrart i hjortefamilien. Liten hjorteart med skulderhøyde ca. 70 cm. Gulbrun farget pels på oversiden, hvit på buk og ben. Forekommer på åpne gressletter i Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay og Uruguay. Var tidligere svært tallrik, særlig på pampasen i Argentina og Uruguay, og var kanskje det hjortedyret i Sør-Amerika med den største bestanden og den største utbredelse: Bestanden har gått kraftig tilbake og den regnes i dag som utrydningstruet. Pampashjorten var et viktig vilt for indianerne i området, og dens betydning for indianerkulturen her kan sammenlignes med bisonens betydning for slettelandsindianerne i Nord-Amerika.