Palleskip, skip spesielt bygd for transport av last som er stablet på paller. Lasting og lossing skjer gjennom sideport ved hjelp av gaffeltrucker. Typiske palleskip finnes mest i kyst- og nordsjøfart.