Pallask, rett eller lett krummet, tyngre sidevåpen for rytteriet, som regel med kurvfeste. Ble først tatt i bruk i Østerrike på 1600-tallet og var i bruk, også i Norge, til begynnelsen av 1800-tallet.