Paleopalynologi, vitenskap som omfatter studiet av syreresistente fossiler av pollen, plantesporer og mikrorester av planter og visse dyreorganismer fra prekambrium til kvartær (jfr. geologisk tidsregning).