Paleoasiatiske språk, (av paleo-), paleosibirske språk, fellesbetegnelse på språk i det nordøstlige Asia som ikke inngår i andre større språkfamilier (f.eks. den uralske). Alle språkene er ikke beslektet seg imellom. Mange av dem er i ferd med å dø ut fordi de blir fortrengt av russisk. Til disse språkene hører tsjuktsjisk-kamtsjadalsk på Kamtsjatka, giljakisk (nivkhisk) på Sakhalin, jukagirsk og jenisej-ostjakisk (ketisk). Språkgrupperingen ble lansert på 1800-tallet på bakgrunn av hypotesen om at disse språkene ble talt av Sibirs urbefolkning, som dels ble assimilert og dels ble fortrengt av andre folkegrupper. Alle språkene er agglutinerende, men ellers er de strukturelt sett ganske ulike. De ble studert en del på 1800-tallet og først på 1900-tallet, da flere av dem fikk sine skriftsystemer på grunnlag av den kyrilliske skriften.