Pale er et lokalnavn på småsei. Betegnelsen brukes på deler av Vestlandet.