Palassrevolusjon, betegnelse på statsomveltning innen det øverste ledersjikt uten medvirkning av befolkningen; plutselig endring i et politisk partis organisasjon utgått fra personer eller grupper innenfor dets ledelse.