Palagonitt, brun til gul lavabergart, består hovedsakelig av omdannet vulkansk glass av basaltisk sammensetning. Dannet ved lavautstrømning i vann eller under is. Forekommer særlig på Island.