Palé, fyrste- eller adelig residens. Benevnelsen kommer av det franske ord for palass, palais, men anvendes i Skandinavia helst om mindre slike byggverk.